Denna underbara syn mötte mig idag när jag gick tillSEA-U Vattenverkstad

Naturskolan och SEA-U vattenverkstad påbörjade sitt pedagogiska program ochh elever från Johannesskolan var där hela dagen och undersökte djur och växter i Havet.