Sjösidan på Limhamn

Limhamns museiförening arrangerar tillsammans med Limhamns Bibliotek en bildutställning,

”Sjösidan på Limhamn”. Bilderna, som är ett litet urval av Limhamns museiförenings stora bildarkiv, visas på Limhamns bibliotek, Linnégatan 41, från och med den 7 maj och pågår under maj, juni och juli 2010. Utställningen är en del av Limhamns museiförenings deltagande i projektet Havsresan 2010 där organisationer, föreningar, företag och myndigheter visar sitt engagemang och sitt arbete i relation till havet. Arrangörer för Havsresan är Lunds tekniska Högskola/ Lunds universitet i nära samarbete med SEA-U Vattenverkstad och Malmö Museum.

Vill du se fler bilder från Limhamn och läsa mer om Limhamns museiförening med alla olika aktiviteter, så titta på hemsidan www.limhamnsmuseum.nu eller

vill veta mer om Biblioteket på Limhamn ,limhamns.bibliotek@malmo.se